Category Archives: Buletin Informativ Dhjetor

Për Akciza

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi më datë 24.5.2012 ligjin  

Posted in Buletin Informativ Dhjetor, Buletin Informativ Nr.1 | Leave a comment

Fjala Përshëndetëse

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) ka një pozicion  

Posted in Buletin Informativ Dhjetor | Leave a comment

Na kontaktoni

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve
Blv Gjergj Fishta, Pall.  

Posted in Buletin Informativ Dhjetor | Leave a comment