Apliko për fonde 2019

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve(AIDA), në mbështetje të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme(NVM), me qëllim rritjen e konkurrueshmërisë, forcimin e kapaciteteve prodhuese dhe daljen e tyre në treg, menaxhon për vitin 2019, këto skema financiare nga buxheti i shtetit: Fondin e Ekonomisë Kreative (Artizanatit); Fondin në mbështetje të Sipërmarrjeve të reja ”Start Up” dhe Fondin e Inovacionit.

AIDA njofton se aplikimi për fondet për vitin 2019 është i hapur deri më datë, 01.11.2019. Kjo ofron një mundësi për të gjithë NVM-të për të aplikuar dhe bërë pjesë e skemës së përfitimit të fondeve.

Aftercare viziton kompani në qarkun Durrës Forumi Rajonal i Inovacionit, Sipërmarrjes dhe Teknologjisë ‘Unlimited Sarajevo’, Bosnjë – Hercegovinë
Your Comment

Leave a Reply Now

Your email address will not be published. Required fields are marked *