Drin Design

Emri i Kompanisë: Drin Design
Administratori: Dritan Koxhaj
Personi i Kontaktit: Dritan Koxhaj
Adresa: Blloku i Magazinave
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit:
Mobile: + 355 68 40 19 626
E-mail: dritankoxhaj@yahoo.com
Website: