Sirius

Emri i Kompanisë: Sirius
Administratori: Marin Suli
Personi i Kontaktit: Marin Suli
Adresa: Rr. Demokracia
Qyteti: Vlorë
Numri i Telefonit:
Mobile: + 355 67 20 36 980
E-mail: niram1985@hotmail.com
Website: