Intim-Triller

Emri i Kompanisë: Intim-Triller
Administratori: Arben Musaj
Personi i Kontaktit: Arben Musaj
Adresa: Rr. Qemal Stafa Prof.
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: + 355 48 302 660
Mobile: + 355 68 20 32 908
E-mail: intimtriller.shpk@yahoo.com
Website: