Lika-Impex

Emri i Kompanisë: Lika-Impex
Administratori: Bilbil Lika
Personi i Kontaktit: Bilbil Lika
Adresa: STR. SHABAN BARDHOSHI KAPANONI ISH TEKSTILEVE TIRANA, Albania, 1031
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: + 355 42 350 830
Mobile:
E-mail:
Website:

LIKA-IMPEX in Tirana is a company that specializes in Apparel & Accessories,