Venalisa

Emri i Kompanisë: Venalisa
Administratori: Anesti Nano
Personi i Kontaktit: Anesti Nano
Adresa: Ish Poligrafiku
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: + 355 42 358 698
Mobile: + 355 69 20 24 873
E-mail: nestinano@yahoo.it
Website: