Krel's Luck

Emri i Kompanisë: Krel's Luck
Administratori: Krienko Memo
Personi i Kontaktit: Krienko Memo
Adresa: Lagja 16 Prilli
Qyteti: Fier
Numri i Telefonit: + 355 342 22 861
Mobile: + 355 69 20 90 228
E-mail: krel@krienko.com
Website: