OSF & 3

Emri i Kompanisë: OSF & 3
Administratori: Maksim Kondakciu
Personi i Kontaktit: Maksim Kondakciu
Adresa: Rruga 18 Tetori Lushnje
Qyteti: Lushnje
Numri i Telefonit:
Mobile: + 355 68 20 62 122
E-mail: maksimosf@yahoo.com
Website: