Almoso

Emri i Kompanisë: Almoso
Administratori: Alban Berberi
Personi i Kontaktit: Alban Berberi
Adresa: Lagjia Kastrioti
Qyteti: Fushë-Krujë
Numri i Telefonit:
Mobile: 0355 672016329
E-mail: bamisadri@yahoo.com
Website: