ALB-SALE-VLORA

Emri i Kompanisë: ALB-SALE-VLORA
Administratori: Vilson Cipi
Personi i Kontaktit: Vilson Cipi
Adresa: Novosele, Skrofotine, Godinat e Ndermarrjes se Kripes
Qyteti: Vlorë
Numri i Telefonit: +355 39530925
Mobile: 00355 692060970
E-mail: albsalevlore@gmail.com
Website: http://albsalevlora.al/kontakte/

Prodhim, tregetim Kripe