Isak Shpk

Emri i Kompanisë: Isak Shpk
Administratori: Ismail Sinani
Personi i Kontaktit: Ismail Sinani
Adresa: Finiq Vrion,
Qyteti: Delvinë
Numri i Telefonit:
Mobile: 00355 696241556/0696241556
E-mail: kantinaisak@gmail.com
Website:

Perpunimi dhe tregtimi i rrushit frutave, perimeve dhe nen produkteve te tyre si, Vere, Raki, Konjak