AGRO IMPORT EKSPORT LIKA

Emri i Kompanisë: AGRO IMPORT EKSPORT LIKA
Administratori: Mersin Lika
Personi i Kontaktit: Mersin Lika
Adresa: Rr.GOSE,Komuna Gose,
Qyteti: Kavajë
Numri i Telefonit:
Mobile: 00355 682067933
E-mail: info@importeksportlika.com
Website:

Fruta- Perime