EURO'S CONCERIA

Emri i Kompanisë: EURO'S CONCERIA
Administratori: Hazbi Hazbiu
Personi i Kontaktit: Hazbi Hazbiu
Adresa: Sukth
Qyteti: Durrës
Numri i Telefonit:
Mobile: 00 355 0682020674
E-mail:
Website:

Grumbullim, seleksionim, përpunim deri në produkt të gatshem i të gjitha llojeve të lëkurës,