Albproduct sh.p.k.

Emri i Kompanisë: Albproduct sh.p.k.
Administratori: Josif Gorrea
Personi i Kontaktit: Josif Gorrea
Adresa: Divjake
Qyteti: Lushnje
Numri i Telefonit:
Mobile: 00 355 672081166
E-mail: andi@brukaseeding.com
Website: