PRIMALAT SH.P.K

Emri i Kompanisë: PRIMALAT SH.P.K
Administratori: Jonida Papa
Personi i Kontaktit: Jonida Papa
Adresa: Rruga Nacionale Sukth-Manez
Qyteti: Durrës
Numri i Telefonit:
Mobile: 00355 692064377
E-mail: jonidapapa@yahoo.com
Website:

Kompania franko-shqiptare ” PRIMALAT” shpk , e specializuar ne perpunimin e qumeshtit dhe nenprodukteve te tij