AGRO FRUIT

Emri i Kompanisë: AGRO FRUIT
Administratori: Jorgo Braholli
Personi i Kontaktit: Jorgo Braholli
Adresa: Korce Mollaj
Qyteti: Korçë
Numri i Telefonit:
Mobile: 00355 682073568/067 481 8402
E-mail: vasilbraholli@hotmail.com
Website: