OLIM

Emri i Kompanisë: OLIM
Administratori: Arjan Mene
Personi i Kontaktit: Arjan Mene
Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, Km 12, Gjokaj
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: +355 4 4509030
Mobile: 00355 692052605
E-mail: olim.amgroup@gmail.com
Website: