Sinteza Co.

Emri i Kompanisë: Sinteza Co.
Administratori:
Personi i Kontaktit:
Adresa: Rr. Sinteza CO Rruga Fortuzi 5, Tiranë 1016,
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit:
Mobile:
E-mail: sinteza@sinteza-al.com
Website: http://www.sinteza-al.com