Alba-Lejla

Emri i Kompanisë: Alba-Lejla
Administratori: Lefter Lame
Personi i Kontaktit: Lefter Lame
Adresa:
Qyteti: Berat
Numri i Telefonit:
Mobile:
E-mail: lefterlame@yahoo.com
Website:

Pijel Alkolike