KLEGEN

Emri i Kompanisë: KLEGEN
Administratori:
Personi i Kontaktit:
Adresa: Street Nacionale Shkoder-Malesia e Madhe, Nr.pasurie 276/1, Dobrac
Qyteti: Shkodër
Numri i Telefonit:
Mobile: 00355 692031318,+355 69 20 39 332
E-mail: info@klegen.com
Website: http://klegen.com/

Perpunim qumeshti