ASA

Emri i Kompanisë: ASA
Administratori: Skender Pashaj
Personi i Kontaktit: Skender Pashaj
Adresa:
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit:
Mobile: 355 66 20 85 003
E-mail: jurgenjaho@gmail.com
Website: