Dalba

Emri i Kompanisë: Dalba
Administratori: Elona Shima
Personi i Kontaktit: Elona Shima
Adresa: TIRANA, RRUGA E KAVAJES, ISH KOMBINATI USHQIMOR
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit:
Mobile: 355 682067755
E-mail: dalba@icc-al.org
Website: