Kea

Emri i Kompanisë: Kea
Administratori: Karolina Vaso
Personi i Kontaktit: Karolina Vaso
Adresa:
Qyteti: Shkodër
Numri i Telefonit:
Mobile: 0 68 20 60 717
E-mail:
Website: