N.H.B.

Emri i Kompanisë: N.H.B.
Administratori: Shaqir Balla
Personi i Kontaktit: Shaqir Balla
Adresa: Ish Frigoriferi, Lagj.4,
Qyteti: Fushë-Krujë
Numri i Telefonit:
Mobile: 00 355 682084988
E-mail:
Website:

Perpunim te faqeve te kepuceve dhe prodhimin e kepuceve te perfunduara. Import - eksport