ÇULIQI - SHKODER

Emri i Kompanisë: ÇULIQI - SHKODER
Administratori: Luan Culiqi
Personi i Kontaktit: Luan Culiqi
Adresa:
Qyteti: Shkodër
Numri i Telefonit:
Mobile:
E-mail:
Website: