Konservimi Adriatik” shpk.

Emri i Kompanisë: Konservimi Adriatik” shpk.
Administratori: Artur Mata
Personi i Kontaktit: Artur Mata
Adresa: Rrg. “Aleksandër Goga”, Lagja15 Spitallë,
Qyteti: Durrës
Numri i Telefonit: +355 52(2) 355 15
Mobile:
E-mail: konservimadriatik@yahoo.com
Website: www.konservimiadriatik.com

Konservimi Adriatik është një nder  kompanite  që kanë shfrytezuar kërkesën e vendeve të Evropës Jugore dhe vendeve të tjera për prodhimin e konservave të produkteve të detit. Peshku është përpunuar në bazë të kontratave për kompanitë në Itali, Spanjë, dhe Kroacisë, të cilat furnizojnë dhe marrin përsëri produktin përfundimtar të përpunuar.