CACTTUS

Emri i Kompanisë: CACTTUS
Administratori:
Personi i Kontaktit:
Adresa: Rruga Donika Kastrioti, Villa Nr. 9/1
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: +355 (0)42 264 878
Mobile: 066 40 88 703/ 067 40 88 700
E-mail: info@cacttus.com
Website: www.cacttus.com

CACTTUS është një kompani, qëllimi i së cilës lidhet me shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit dhe të telekomunikimit. Portofoli i shërbimeve përfshin gjithashtu konsulencë në TIK, telekomunikacionit dhe rrjeteve, integrim të sistemit, implementim, shërbimeve të zhvillimit të softuerit, trajnime dhe përkrahje.