Intracom-Telecom

Emri i Kompanisë: Intracom-Telecom
Administratori: Georgios Blekas
Personi i Kontaktit:
Adresa: Rruga Ibrahim Rugova, Pallati
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: +355 (4) 22 65 798-9, 22 65 801
Mobile:
E-mail: info@intracom-telecom.al
Website: www.intracom-telecom.al

Intracom Telecom Albania pjesë e grupit Intracom Telecom u themelua në vitin 2001. Kompania është e përqëndruar në shërbimet e teknologjisë sipas trendeve më të avancuara të kohës që përshtaten si zgjidhje tërësore në fushat e telekomit, sipërmarrjes dhe atë publike. Intracom Telecom Albania operon në bazë të çertifikatave, Sistemi i Manaxhimit të Cilësisë (ISO 9001:2008), Sistemi i Sigurisë dhe Shëndetit në Punë (OHSAS 18001:2007), Sistemi i Manaxhimit të Mjedisit (ISO 14001:2004) dhe Sistemi i Manaxhimit të Sigurisë së Informacionit (ISO 27001:2013). Të gjitha këto siteme janë të çertifikuara nga organe të pavarura. Protofoli i kompanisë përfshin: