INTECH +

Emri i Kompanisë: INTECH +
Administratori: Sokol Sinani
Personi i Kontaktit: Sokol Sinani
Adresa: Rruga “ Ibrahim Rugova
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: +355 4 2241929
Mobile: 068 20 23 723
E-mail: intech@intech-al.com
Website: www.intech-al.com

Kompania kryesisht merret me tregtim te sistemeve kompjuterike per perpunim informacioni dhe transmetim, prodhim i programeve aplikative, instalim i sistemeve te informacionit dhe te nderlidhjes.Sherbim i sistemeve elektronike, si dhe tregtimi i pajisjeve dhe sistemeve elektronike ne cdo fushe te ekonomise.