ISSETI

Emri i Kompanisë: ISSETI
Administratori:
Personi i Kontaktit: Ornela Koleka
Adresa: Rruga “Presidenti George W. Bush” Kulla 2, Kati 2
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: +355 42 235729
Mobile: +355 69 40 98 477
E-mail: isseti@isseti.org, koleka@isseti.org
Website: www.isseti.org

ISSETI u krijua në Korrik 2003 nga një grup matematikanësh dhe informatikanësh shqiptarë nga Tirana. Aktiviteti i trajnimit filloi në Shtator 2003 duke kompletuar një tërësi shërbimesh në fushën e ICT-së.
Përgjatë gjysmës së dytë të vitit 2003 ISSETI pati sukses të plotë në trajnimin e qytetarëve shqiptarë në Teknologjinë e Informacionit. Krijimi i një stafi të kualifikuar instruktorësh dhe administratorësh sollën stabilitet dhe siguri për një bashkëpunim professional me kompani të ndryshme shqiptare.