FELIX. M

Emri i Kompanisë: FELIX. M
Administratori: MADALENA ZEFI
Personi i Kontaktit: MADALENA ZEFI
Adresa: Rruga Treni I mallrave, mbas n SHKODER
Qyteti: Shkodër
Numri i Telefonit: 022244215
Mobile:
E-mail:
Website: