M.S.P TRADE CONCEPT

Emri i Kompanisë: M.S.P TRADE CONCEPT
Administratori:
Personi i Kontaktit:
Adresa: RRUGA ALEKSANDER GOGA, LGJ. 18
Qyteti: Durrës
Numri i Telefonit:
Mobile: 00355 682024624.
E-mail: msptrade@gmail.com
Website:

Prodhim veshje FASON