JON-IMPEX

Emri i Kompanisë: JON-IMPEX
Administratori: XHEVAIR TARAJ
Personi i Kontaktit: XHEVAIR TARAJ
Adresa: Rruga Sadik Zotaj, Lgj. Pavarsia, Vlore, Albania
Qyteti: Vlorë
Numri i Telefonit:
Mobile: 0692091455
E-mail:
Website: