LAJTHIZA INVEST

Emri i Kompanisë: LAJTHIZA INVEST
Administratori: Thanas Siveri
Personi i Kontaktit: Lavdie Elezi
Adresa: Rr Anastas Kulluri Nr 5 Tirane
Qyteti: Kukës
Numri i Telefonit: 02364277
Mobile: 0692024058
E-mail: info@lajthiza.al
Website: www.lajthiza.com

Lengje natyrale,Uje,etj