Muhamet Trepci

Emri i Kompanisë: Muhamet Trepci
Administratori: Muhamet Trepci
Personi i Kontaktit: Muhamet Trepci
Adresa:
Qyteti: Shkodër
Numri i Telefonit:
Mobile: 069 22 04 923
E-mail: Edatrepci1950@yahoo.com
Website:

Punime artistike me drurin e Ullirit.