ALEKSANDRA PLAST

Emri i Kompanisë: ALEKSANDRA PLAST
Administratori: Sander Doda
Personi i Kontaktit: Sander Doda
Adresa: Rruga Lezhe- Rriles, km 2
Qyteti: Lezhë
Numri i Telefonit:
Mobile: +355 68 31 04 724
E-mail: sanderdodaa@yahoo.com
Website: www.aleksandraplast.com

Punime druri e dritare plastike .Punime metalike, alumini, gipsi dhe riparim ndertesash.