Agro Sina

Emri i Kompanisë: Agro Sina
Administratori: Marjol Sina
Personi i Kontaktit: Marjol Sina
Adresa: Allkaj-Lushnje, Lushnja
Qyteti: Lushnje
Numri i Telefonit:
Mobile: 0696378714
E-mail: marjol.sina@live.com
Website: