GENERAL POLYMEREN RECYCLING ALBANIA

Emri i Kompanisë: GENERAL POLYMEREN RECYCLING ALBANIA
Administratori: Elvis Sula
Personi i Kontaktit: Elvis Sula
Adresa: Fshati Gjokaj, Bashkia Vorë (mbrapa Deka Company)
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: +355 4 7644 033
Mobile: +355 69 4047707 / +355 69 4047710
E-mail: info@gpr-albania.com
Website: www.gpr-albania.com

Industria e riciklimit te plastikes.