GLOBUS TRAVEL

Emri i Kompanisë: GLOBUS TRAVEL
Administratori:
Personi i Kontaktit:
Adresa: Rruga Mine Peza, Nr.2
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: (+355) 4 2224592 / (+355) 4 2225768
Mobile: (+355) 62089333 / (+355) 672082333
E-mail: contact@globustravel.al
Website: www.globustravel.al

Me nje experience 14 vjecare, e integruar teresisht ne politikat e zhvillimit te turizmit , ne bashkepunim te ngushte me hotele te kategorise se larte te sherbimit , guida profesionale te licensuara , marrdhenie serioze me kompani te transportit rrugor, ajror dhe detar Globus Travel ka arritur te siguroje klienteve te saj paketa te standarteve me te larta ne treg.