Millo Color

Emri i Kompanisë: Millo Color
Administratori: Aleks Millo
Personi i Kontaktit: Aleks Millo
Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, km-8
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: +355 47 800051
Mobile: +355 (0) 686017350
E-mail: info@millocolor.com
Website: