Jani Riciklim

Emri i Kompanisë: Jani Riciklim
Administratori: Arian , Tushja
Personi i Kontaktit: Arian Tushja,
Adresa: RRASHBULL, ROMANAT, Rruga e Vjeter, Km 17
Qyteti: Durrës
Numri i Telefonit:
Mobile: 0696144493
E-mail: janiriciklimgroup@gmail.com
Website: