AMBRA Shpk

Emri i Kompanisë: AMBRA Shpk
Administratori: Xhemal Berxulli
Personi i Kontaktit: Xhemal Berxulli
Adresa: Rr.
Qyteti: Durrës
Numri i Telefonit: +355 52 238730
Mobile: +355 68 20 26746
E-mail: info@ambra.al
Website: www.ambra.al

Ambra është një prej prodhuesve më të mëdhenj të veshjeve në Shqipëri, dhe është e specializuar në Prerje-Qepje-Ambalazhim kryesishteshte e orientuar në prodhimin për markat italiane dhe Gjermane, punon drejtpërsëdrejt me klientët ose nëpërmjet agjentëve të tyre. Klientët me emrat më të njohur në treg si: MIROGLIO FASHION, MAFRAT S.P.A: Ferrari, Gfferre, Laura Biaggiotti, Beverly Hills, Quis Quis, Billionaire, Ma Collections, Slervino, Refrigiwear. Diana Gallesi, Caractere, For Me, Luisa Viola, Per te Krizia. Markat “Manifature Del Nord”: Max & Co, Penny Black