SOMET SHPK

Emri i Kompanisë: SOMET SHPK
Administratori:
Personi i Kontaktit:
Adresa: L. 14 Shkozet
Qyteti: Durrës
Numri i Telefonit: ++355 522 64475
Mobile: ++355 522 64475
E-mail:
Website: