REAR

Emri i Kompanisë: REAR
Administratori:
Personi i Kontaktit:
Adresa: Lagjia Nr.4, Rr. Naim Kondo Durres
Qyteti: Durrës
Numri i Telefonit: +355 52 22 18 74
Mobile: +355 67 20 40 118
E-mail: ilir.tabaku@rear-al.com
Website: www.rear-al.com