Alba Elettrica

Emri i Kompanisë: Alba Elettrica
Administratori: Neritan Dojaka
Personi i Kontaktit: Neritan Dojaka
Adresa: Autostrada Tirane-Durres, km 8
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: +355 4 240 66 33
Mobile: +355 69 40 65 264
E-mail: info@albaelettrica.al
Website: www.albaelettrica.al

Materiale e pajisje elektrike, pajisje industriale e elektroshtepiake, pajisje e sistemeve/impianteve te ftohjese ngrohjes (kondicionimit) si dhe impianteve te tjera te çfaredo lloji.