K.M.Y. Tirana

Emri i Kompanisë: K.M.Y. Tirana
Administratori: Grigor Lengo
Personi i Kontaktit: Grigor Lengo
Adresa: Rr 3 Deshmoret Yzberisht
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: +355 4247 760
Mobile:
E-mail: kmy@albaniaonline.com
Website:

Sallameri