METAJ Co.

Emri i Kompanisë: METAJ Co.
Administratori:
Personi i Kontaktit:
Adresa: Lagja
Qyteti: Fier
Numri i Telefonit:
Mobile:
E-mail: kmfrigo@gmail.com
Website: