BL-ARSI SHPK

Emri i Kompanisë: BL-ARSI SHPK
Administratori: Latif Zenelaj
Personi i Kontaktit: Latif Zenelaj
Adresa: QARKU I KUKSIT, KOMUNA BYTYC
Qyteti: Kukës
Numri i Telefonit:
Mobile: 00355 684266472
E-mail:
Website: