Metaj- CO

Emri i Kompanisë: Metaj- CO
Administratori:
Personi i Kontaktit:
Adresa: Lagjia
Qyteti: Fier
Numri i Telefonit:
Mobile:
E-mail: kmfrigo@gmail.com
Website: